Stichting Kloosterkapel Vorstenbosch

Op 19 april 2012 is bij notaris Dielissen in Heeswijk de Stichting Kloosterkapel Vorstenbosch opgericht. Het stichtingsbestuur wordt gevormd door een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur.

Adres secretariaat, tevens postadres:
De Helling 13, 5476 KD  Vorstenbosch
Tel. 0413.350917 of 06.38975550

Het dagelijks bestuur van de stichting bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester.

Het algemeen bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur, aangevuld met de coördinatoren van de werkgroepen Muziek, Zinvol bewegen en Lezingen.

Voorzitter: vacature
Voorzitter/secretaris en penningmeester:  Sjan Geenen

Muziek; de werkgroep bestaat uit de volgende leden:

Ely Dominicus; 06.27443070
Ellen van der Ven; 06.42086561
Coördinator; Vacature muziek coördinator

Voor MUZIEK-optredens zijn bovenstaande contactpersonen te benaderen

Zinvol bewegen en lezingen; de werkgroep bestaat uit de volgende leden:

Lea van den Bergh
Margret Bloemen
Ans van Duynhoven

Kunst en Exposities alleen op verzoek van kunstenaars voor het vertonen van eigen werk.

Bezoekadres Kloosterkapel Vorstenbosch
Kerkstraat 8
5476 KC Vorstenbosch
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl

Bankrekening
NL08RABO 0128 3461 40 t.n.v. Stichting Kloosterkapel Vorstenbosch

Kamer van Koophandel
55144381

Beheerder:

Harrie Geenen
De Helling 13
5476 KD Vorstenbosch
Tel. 0413.350917
GSM 06.55562439

Laten we contact houden

Je kunt je hier aanmelden voor activiteiten maar ook het aanvragen voor de huur van onze kapel voor bijeenkomsten.