Familieopstelling

Tijdens een familieopstelling gaan we op zoek naar de invloeden in je leven die “regelen” dat je doet zoals je doet. Je bent nooit alleen en de omgeving en de mensen om je heen bepalen mede jou als persoon, soms positief soms wat minder positief. In een opstelling nemen representanten die mensen/omgeving waar en kun je ze vragen stellen.

Onder begeleiding van de ervaren therapeute Juno Welter onderzoek je de vrijkomende gevoelens en spanningen, om daar samen een begin tot verandering in te vinden.

De Familieopstellingen zullen ook komend seizoen plaatsvinden en wel op zaterdag 9 november en 14 december. Afhankelijk van het aantal deelnemers vinden deze laatst in de Kloosterkapel of wordt uitgeweken naar een alternatieve locatie.

Kom ervaren wat het met je doet. Deelname als representant aan zo’n leerzame dag kost € 25,00. Wil je een probleem inbrengen en onderzoeken dan zijn de kosten € 90,00. Voor nadere informatie of opgave stuurt u een mail naar margarethbloemen@home.nl en neemt u telefonisch contact op 04130-351075.