Stichting Kloosterkapel Vorstenbosch

De stichting Kloosterkapel Vorstenbosch heeft als doel de leefbaarheid voor Vorstenbosch en directe omgeving te vergroten. De stichting wil dit doel bereiken door met grote regelmaat laagdrempelige activiteiten te organiseren met een cultureel, zingevend en educatief karakter. Hierbij kan worden gedacht aan exposities, lezingen, muziekuitvoeringen, podiumkunsten, yoga, meditatie en dans.

De kapel kan ook worden gehuurd voor het houden van bijzondere bijeenkomsten, zoals huwelijksvoltrekkingen, uitvaartbijeenkomsten, seminars, workshops en speciale groepsbijeenkomsten.

De kapel biedt ruimte aan ongeveer 80 personen en beschikt over een uitgebreid assortiment aan meubilair en hulpmiddelen. De kapel is toegankelijk voor rolstoelgebruikers en heeft een invalidentoilet. Ook is er een keuken aanwezig waar dranken en eten kunnen worden bereid.

Naast koffie, thee en frisdranken kunnen bij evenementen ook licht-alcoholische dranken worden geschonken zoals bier en wijn.

De Kloosterkapel is gelegen aan de Kerkstraat 8 in Vorstenbosch Er is voldoende parkeergelegenheid vlakbij op het Burgemeester Loeffenplein tegenover de kerk.

Emailadres: info@kloosterkapelvorstenbosch.nl

Het dagelijks bestuur van de stichting bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester.

Het algemeen bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur, aangevuld met de coördinatoren van de werkgroepen Muziek, Zinvol bewegen en Lezingen.

Het algemeen bestuur wordt ondersteund door de volgende werkgroepen

De werkgroep bestaat uit de volgende leden:
Vacature (coördinator)
Ely Dominicus
Ellen van der Ven

De werkgroep wordt gevormd door:

Lea van den Bergh
Margareth Bloemen
Ans van Duynhoven

De stichting Kloosterkapel Vorstenbosch heeft als doel de leefbaarheid voor Vorstenbosch en directe omgeving te vergroten. De stichting wil dit doel bereiken door met grote regelmaat laagdrempelige activiteiten te organiseren met een cultureel, zingevend en educatief karakter. Hierbij kan worden gedacht aan exposities, lezingen, muziekuitvoeringen, podiumkunsten, yoga, meditatie en dans.

De kapel kan ook worden gehuurd voor het houden van bijzondere bijeenkomsten, zoals huwelijksvoltrekkingen, uitvaartbijeenkomsten, seminars, workshops en speciale groepsbijeenkomsten.

De kapel biedt ruimte aan ongeveer 80 personen en beschikt over een uitgebreid assortiment aan meubilair en hulpmiddelen. De kapel is toegankelijk voor rolstoelgebruikers en heeft een invalidentoilet. Ook is er een keuken aanwezig waar dranken en eten kunnen worden bereid.

Naast koffie, thee en frisdranken kunnen bij evenementen ook licht-alcoholische dranken worden geschonken zoals bier en wijn.

De Kloosterkapel is gelegen aan de Kerkstraat 8 in Vorstenbosch Er is voldoende parkeergelegenheid vlakbij op het Burgemeester Loeffenplein tegenover de kerk.

E-mailadres: info@kloosterkapelvorstenbosch.nl

Het dagelijks bestuur van de stichting bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester.

Het algemeen bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur, aangevuld met de coördinatoren van de werkgroepen Muziek, Zinvol bewegen en Lezingen.

Het algemeen bestuur wordt ondersteund door de volgende werkgroepen

 

De werkgroep bestaat uit de volgende leden:
Vacature (coördinator)
Ely Dominicus
Ellen van der Ven

De werkgroep wordt gevormd door:

Gerry Rooijakkers (coördinator)
Lea van den Bergh
Margareth Bloemen
Ans van Duynhoven

Onze missie

Bestaanrecht 

Als nieuwe bestemming voor de kapel is de volgende missie geformuleerd: De Kloosterkapel Vorstenbosch verhoogt de leefbaarheid voor de inwoners van Vorstenbosch en directe omgeving’.

Door het realiseren van de missie wordt de kapel voor wat betreft karakter en identiteit voor de inwoners behouden en wordt de kapel als cultureel erfgoed gegarandeerd.

Onze visie

Wensbeeld 

Met de nieuwe bestemming wordt beoogd dat: De Kloosterkapel Vorstenbosch een laagdrempelige actieve en passieve culturele, educatieve en sociale ontmoetingsplaats wordt voor de inwoners van het dorp en directe omgeving.

Onder actief wordt verstaan dat de dorpsbewoners de mogelijkheid hebben voorstellingen, uitvoeringen, exposities e.d. te realiseren. Onder passief wordt verstaan dat de inwoners van het dorp voorstellingen, uitvoeringen, exposities e.d. kunnen bezoeken.

Onze missie

Bestaanrecht 

Als nieuwe bestemming voor de kapel is de volgende missie geformuleerd: De Kloosterkapel Vorstenbosch verhoogt de leefbaarheid voor de inwoners van Vorstenbosch en directe omgeving’.

Door het realiseren van de missie wordt de kapel voor wat betreft karakter en identiteit voor de inwoners behouden en wordt de kapel als cultureel erfgoed gegarandeerd.

Onze visie

Wensbeeld 

Met de nieuwe bestemming wordt beoogd dat: De Kloosterkapel Vorstenbosch een laagdrempelige actieve en passieve culturele, educatieve en sociale ontmoetingsplaats wordt voor de inwoners van het dorp en directe omgeving.

Onder actief wordt verstaan dat de dorpsbewoners de mogelijkheid hebben voorstellingen, uitvoeringen, exposities e.d. te realiseren. Onder passief wordt verstaan dat de inwoners van het dorp voorstellingen, uitvoeringen, exposities e.d. kunnen bezoeken.

Exposities en kunst”

Kunstenaars, verzamelaars, verenigingen e.d. kunnen de Kapel huren om kunstwerken, foto’s, objecten e.d. ten toon te stellen.