U bevindt zich hier:  programma >> 16/11 lezing over hildegard van bingen

16/11 Lezing over Hildegard van Bingen



Herman Teerhöfer    
Herman Teerhöfer (1975) is als geestelijk verzorger en theoloog werkzaam in drie verpleeghuizen in Tilburg. Zowel professioneel als privé zeer begaan met de vraag hoe mensen zin geven en waar mensen kracht uit putten, met name onder moeilijke omstandigheden.
Hij heeft pastoraaltheologie gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg en heeft een tweejarige post-academische klinische pastorale vorming afgerond aan de Radbouduniversiteit van Nijmegen.
Zijn aandachtsgebieden zijn: geestelijke zorg aan ouderen, palliatieve zorg, getuigenissen over de Tweede Wereldoorlog, in het bijzonder levensverhalen van Auschwitzoverlevenden (zie zijn website: www.teerhofer.nl

                                                    

De beamerpresentatie beslaat twee delen: het grootste gedeelte van de lezing gaat over de prachtige kleurrijke miniaturen van haar mystieke werk de Scivias ofwel het Boek van de Goddelijke werken (uit 1151). 33 grote dia's van deze prachtige miniaturen worden getoond. 
Het tweede gedeelte gaat over mystieke gedichten van Hildegard van Bingen (twaalfde-eeuwse mystica).
De spiritualiteit van Hildegard van Bingen heeft veel zeggingskracht in onze tijd.

De Scivias is het meest bekende werk van Hildegard van Bingen, mede door de prachtige miniaturen, die zij erin
liet opnemen. Het betekent : Ken uw wegen". De wegen die bewandeld moeten worden om tot God te komen, tot aan de voleinding der schepping. In de lezing zoom ik in op o.a. de vrouwelijke aspecten in de uitbeelding van  de miniaturen. In zesentwintig visioengedeelten geeft Hildegard haar boodschap aan ons door vanaf de Schepping, via Mozes en de profeten naar Jezus en de kerk. Daaruit is onze weg door het leven te leren en kunnen wij dichter bij God komen. Deze 26 visioenen worden thematisch en inhoudelijk behandeld aan de hand van de 34 dia's in de beamerpresentatie.
Hildegard was haar tijd ver vooruit en een vrouw met charisma, wilskracht en geestkracht binnen de kerk van toen met een grote zeggingskracht voor mensen in kerk en samenleving anno 2017. 
Haar boodschap is dat we ons, ondanks onze zelfverzekerdheid in deze geseculariseerde samenleving blijvend moeten realiseren dat we afhankelijk zijn van de Schepper, de natuur en haar onuitsprekelijke schoonheid. De mystieke gedichten sluiten thematisch hier bij aan, bij de natuur, de Schepper en zijn schepping (hoe gaan we hier mee om?), de keuzes die mensen in het leven moeten maken, een gedicht over Maria en tenslotte een Lofzang op het juiste evenwicht: hoe gaan we om met onze levenskracht en levensbalans?
De gedichten van Hildegard  zijn heel eigentijds en begrijpelijk geschreven.
Aanmelden via info@kloosterkapelvorstenbosch.nl

Aanmelden nieuwsbrief:

 
Naam:
Email: