De nieuwe bestemming

Omdat de Kloosterkapel een dorpsgezicht bepalend gebouw is in Vorstenbosch en vele dorpsbewoners herinneringen heeft aan de kapel, hebben  een aantal inwoners van Vorstenbosch en directe omgeving zich vanaf 2007 ingespannen de kapel voor het dorp te behouden.

Om het bestaansrecht voor de toekomst veilig te stellen is een ondernemingsplan opgesteld.  In dit plan zijn het bestaanrecht (missie), een wensbeeld, doelstellingen en doelen omschreven.

Als nieuwe bestemming voor de kapel is de volgende missie geformuleerd: De Kloosterkapel Vorstenbosch verhoogt de leefbaarheid voor de inwoners van Vorstenbosch en directe omgeving’.

Door het realiseren van de missie wordt de kapel voor wat betreft karakter en identiteit voor de inwoners behouden en wordt de kapel als cultureel erfgoed gegarandeerd.

Met de nieuwe bestemming wordt beoogd dat: De Kloosterkapel Vorstenbosch een laagdrempelige actieve en passieve culturele, educatieve en sociale ontmoetingsplaats wordt voor de inwoners van het dorp en directe omgeving.

Onder actief wordt verstaan dat de dorpsbewoners de mogelijkheid hebben voorstellingen, uitvoeringen, exposities e.d. te realiseren. Onder passief wordt verstaan dat de inwoners van het dorp voorstellingen, uitvoeringen, exposities e.d. kunnen bezoeken.

De belangrijkste doelstelling binnen het licht van het bestaansrecht en het wensbeeld is dat een economisch en financieel levensvatbaar gebruik van de kapel voor de lange termijn is verzekerd.

Deze doelstelling wordt mogelijk als:

  • Een intensief gebruik van de kapel wordt gemaakt;
  • Grote tevredenheid is bij de actieve en passieve gebruikers;
  • De activiteiten voor wat betreft directe kosten ten minste kostendekkend zijn.